Hladké Životice - aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

08.03.2017

"Žena nejen jedna báseň aneb Život není náhoda".

Bližší informace najdete v letáčku.

25.02.2017

V sobotu 25.2.2017 od 15.00 hodin v sále OÚ v Hl. Životicích.

Bližší informace viz letáček.

23.02.2017

s historikem panem Drahomírem Strnadelem

"O emigrantech z VALAŠSKA".

 

Ve čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 hodin v klubovně na obecním úřadě v Hladkých Životicích.

 

Na setkání s Vámi se těší pracovnice obecní knihovny Hladké Životice.

21.02.2017

1) Místní poplatek za odpady:

Pro rok 2017 byl stanoven místní poplatek za odpady ve výši 500,- Kč na občana.

Splatnost poplatku je do 30.6.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1340

Do zprávy pro příjemce uveďte: ulici a číslo popisné a jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

 

2) Místní poplatek ze psů:

Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, to znamená za prvního pejska se platí 75,- Kč, za druhého pejska a každého dalšího 120,- Kč.

Splatnost poplatku je do 15.4.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno držitele psa, ulici a číslo popisné.

 

Za Obecní úřad děkuje Lenka Krkošková

09.02.2017
Tříkrálové sbírky 2017.
07.02.2017

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech.

Bližší informace v příloze.

07.02.2017
Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům.
11.01.2017
"Ptačí chřipka".
04.01.2017
Informace v příloze.

Obrazem

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU